Provedba EU projekta

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.
Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06
Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.2058
Naziv projekta: Ulaganje u jačanje konkurentnosti tvrtke Tami projekt d.o.o.

Tami projekt d.o.o.
Dubrava 3
10370 Dugo Selo, Hrvatska
OIB: 32929728933

Razdoblje provedbe Projekta je od 01. listopada 2017. do 01. svibnja 2018.
Ukupna vrijednost Projekta: 168.617,23 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 107.915,03 kuna


Opis projekta:
Projektom se rješava problem smanjenje konkurentnosti tvrtke Tami projekt d.o.o. zbog nepostojanja naprednih strojeva za uvođenje instalacija
vodovoda, kanalizacije i plina, adekvatnih uvjeta za rad zaposlenika i nedovoljne stručne osposobljenosti zaposlenika.
Rezultati projekta su nabavljeni strojevi (Vakum pumpa, uređaj za prikupljanje i regeneraciju freona, pertl mašina i rezač cijevi) s kojima će se
unaprijediti djelatnost uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina te instalacija za grijanje i klimatizaciju. Upravo navedeni strojevi
omogućiti će bolje uvjete za rad zaposlenika i osigurati veću zaštitu na radu. Kroz provedbu projekta zaposlenici prolaze stručno osposobljavanje za rad sa dizalicama topline. Osposobljavanje je veoma važno za tvrtku uslijed povećanja obujma posla za navedenu opremu.
Na ovaj način, zahvaljujući osiguranim sredstvima, naše poduzeće će se lako prilagoditi novim trendovima usvajajući nove tehnologije i znanja što će nam neposredno omogućiti podizanje kvalitete i konkurentnosti te povećanje prihoda i broja zaposlenih, zatim daljnje širenje na domaćem i inozemnom tržištu iz djelatnosti (NKD) u području 43.22 - Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.
Projektna ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete i razvoj znanja i vještina te na taj način osiguraju realizaciju njihovih potencijala što direktno doprinosi i uspjehu samog poduzeća. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti novu i kvalitetniju uslugu, te bržu isporuku istoga.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Ivan Matić 098 9838 500
Kontakt adresa elektroničke pošte: info@tamiprojekt.hr

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/hr/funding/erdf/

 

 

Zajedno do EU fondova, sufinancirano iz EU